ALEESA CARE FOR YOU

Aleesa Care merupakan inisiatif bantuan kewangan yang disediakan kepada golongan yang memerlukan dan terkesan ketika wabak pandemik COVID-19 melanda. Suntikan kewangan diberikan kepada golongan sasar agar dapat meneruskan kehidupan dalam situasi yang penuh cabaran.

Aleesa Ready-To-Wear HQ membuka permohonan bantuan tunai kepada golongan yang memerlukan


#aleesartw #aleesacare #pikulbersama

[weforms id=”9756″]